Dig som borger

Vi henvender os til dig som har psykisk og/ fysisk funktionsnedsættelse, som har behov for midlertidig / længerevarende støtte i varierende grad

 Vi henvender os til dig som oplever en eller flere af følgende problemstillinger:

  • Vedvarende psykotisk tilstand
  • Social invalidering og som følge heraf, komplekse relations- og isolationsproblematikker
  • Selvdestruktiv adfærd
  • Behov for omfattende støtte til livsplanlægning
  • Periodisk udadreagerende adfærd