Om indflytning

Hvis du vil bo på Pedersvænge skal du henvende dig til Socialafdelingen. Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Socialafdelingens visitationsmøde.

Socialafdelingen

Tlf. 56 67 67 67

(Du kan blive visiteret til Pedersvænge jf. servicelovens §107 eller §108).

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune.


Har du brug for råd eller vejledning, kan du kontakte Åben Rådgivning.