Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Faglig ramme

Indledningsvis

Vi arbejder ud fra en recovery & empowerment orienteret tilgang ud fra en målsætning og et budskab om - at alle skal have mulighed for at komme sig, og - at en person ikke er identisk med sin diagnose.

Vi ønsker at respektere og anerkende borgernes ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder, og samtidig holde fokus på samarbejde og inddragelse.

Vores kerneopgave er at understøtte borgerens

  • Udvikling af personlige færdigheder, herunder borgerens sundhedskompetence[1]

 

Sammen med borgeren vil vi gerne skabe mulighed for, at borgeren kan:

  • Leve et tilfredsstillende hverdagsliv
  • Udvikle sig
  • Bruge egne ressourcer
  • Få adgang til samfundets muligheder
  • Støtte til praktiske opgaver i boligen
  • Omsorgsgivende samvær
  • Hjælp til personlig pleje

 


 

[1] Sundhedskompetence: En persons evne til at tilgå og effektivt anvende sundhedsrelateret information for at fremme og opretholde et godt helbred.

 

 

Arbejdets ramme og organisering

Den social- og sundhedsfaglige opgave udføres i udgangspunktet i samarbejde med borgeren.

Samarbejdet bygger på individuelle aftaler, hvor målet er at støtte den enkelte borger til at tage ansvar for eget liv, og til at mestre dagliglivet.

1. Bestilling

Samarbejdet mellem Pedersvænge og borgeren baserer sig på den opgave som sagsbehandleren har bestilt.

2. Plan

Det er hensigten at den pågældende borger og kontaktperson udarbejder en pædagogisk plan sammen for den tid borgeren skal være tilknyttet Pedersvænge. I planen er det beskrevet hvilke mål, der afspejler den bestilte opgave.

 3. Mål og delmål 

Aftalerne, som defineres som mål og delmål, indgås ved udarbejdelse af den pædagogiske plan og det forventes at der arbejdes aktivt med delmålene i hverdagen.

 

Om Recovery og Rehabilitering

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om - Recovery og psykosocial rehabilitering

 

MED & LMU

Vi arbejder ud fra medarbejderes inddragelse og indflydelse via MED-systemet. Der afholdes møder fire gange årligt, med deltagelse af en ledelsesrepræsentant, en medarbejderrepræsentant, tillidsmand (TL) og arbejdsmiljørepræsentant (AMU).