Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Vores værdier

I en fællesproces er borgere og medarbejdere på Pedersvænge kommet frem til følgende fælles værdier:

Frihed

 Hvad er frihed for os?
• At vi kan være os selv.
• At vi kan gøre det vi brænder for og være spontane.
• At vi kan være med til at tilrettelægge vores arbejdsopgaver og arbejdstid.
• At der er plads til at være forskellig.
• At vi har indflydelse.
• At kunne bestemme for os selv.
• At vi kan vælge at gribe muligheder eller vælge at lade være!

 Hvorfor er frihed vigtig?
• Fordi vi får mere energi og glæde i hverdagen.
• Fordi det giver højere grad af engagement, fleksibilitet og effektivitet.
• Fordi det mindsker stress og sygdom.

Glæde

 Hvad er glæde for os?
• At vi gør noget sammen med nogen.
• At vi er aktive.
• At vi oplever nærvær og fællesskab.
• At humor og arbejdsglæde er tilstede.
• En måde at måle trivsel på!
• En måde at håndtere det der kan være svært på!

 Hvorfor er glæde vigtig?
• Fordi det er forløsende og giver ro og balance.
• Fordi man får lyst til at gi´ lidt mere af sig selv!
• Fordi det giver overskud og energi.
• Fordi vi er ligeværdige når vi griner.

Respekt

 Hvad er respekt for os?
• At vi bliver taget alvorligt.
• At vores forskelligheder anerkendes.
• At vi tør diskutere normer og værdier åbent. 
• At vi respekterer til og fravalg.
• At vi stiller realistiske krav og ikke lader stå til.
• At vi sætter grænser og har mod til at turde…
• At vi har respekt for det hinanden bidrager med.

 Hvorfor er respekt vigtig?
• Fordi selvværdsfølelsen opretholdes.
• Fordi man føler sig godt tilpas når man respekteres.
• Fordi et respektfuldt miljø skaber trivsel.

Tolerance

 Hvad er tolerance for os?
• At vi rummer forskellighed – fagligt og personligt.
• At vi udviser forståelse når nogen har det svært.
• At vi forstår og accepterer hinandens grænser.  
• At vi tolererer hinandens begrænsninger er at rumme hinanden.
• At vi accepterer at vi ikke er enige i alt.

Hvorfor er tolerance vigtig?
• Fordi det er nødvendigt for at være en del af et fællesskab.
• Fordi man gerne vil bevare sin selvrespekt – personligt og fagligt.

Troværdighed

 Hvad er troværdighed for os?
• At vi kan stole på hinanden.
• At der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør.
• At vi kommunikerer klart og tydeligt.
• At vi agerer så andre ikke er i tvivl om hvad vi mener.
• At vi overholder aftaler.
• At hver person har forståelse for sin rolle på Pedersvænge og er tro overfor den. 
• At ærlighed og tillid er tilstede.

 Hvorfor er troværdighed vigtig?
• Fordi det skaber tryghed.
• Fordi det skaber ro og overskuelighed.
• Fordi man kan koncentrere sig om budskabet og ikke ’det usagte’.

 

Tryghed

 Hvad er tryghed for os?
• At vi forstår sammenhænge så vi er klædt på til forandring og tør udvikle os.
• At vi kender hinanden og føler fællesskab.
• At vi skaber forudsigelighed.
• At vi får relevant information og kender rammerne.
• At vi bliver medinddraget og arbejder for indflydelse.
• At vi sætter ord på, når vi føler os utrygge og at vi tør bede om hjælp.
• At vi oplever tilgængelighed i hverdagen.

 Hvorfor er tryghed vigtig?
• Fordi det giver overskud og energi.
• Fordi det øger effektiviteten.
• Fordi det skaber arbejdsglæde og gnist.
• Fordi det er vigtigt for os at have et psykisk og fysisk trygt miljø at være i.