Vores værdier

I en fællesproces er borgere og medarbejdere på Pedersvænge kommet frem til følgende fælles værdier:

Frihed

 Hvad er frihed for os?
• At vi kan være os selv.
• At vi kan gøre det vi brænder for og være spontane.
• At vi kan være med til at tilrettelægge vores arbejdsopgaver og arbejdstid.
• At der er plads til at være forskellig.
• At vi har indflydelse.
• At kunne bestemme for os selv.
• At vi kan vælge at gribe muligheder eller vælge at lade være!

 Hvorfor er frihed vigtig?
• Fordi vi får mere energi og glæde i hverdagen.
• Fordi det giver højere grad af engagement, fleksibilitet og effektivitet.
• Fordi det mindsker stress og sygdom.

Glæde

 Hvad er glæde for os?
• At vi gør noget sammen med nogen.
• At vi er aktive.
• At vi oplever nærvær og fællesskab.
• At humor og arbejdsglæde er tilstede.
• En måde at måle trivsel på!
• En måde at håndtere det der kan være svært på!

 Hvorfor er glæde vigtig?
• Fordi det er forløsende og giver ro og balance.
• Fordi man får lyst til at gi´ lidt mere af sig selv!
• Fordi det giver overskud og energi.
• Fordi vi er ligeværdige når vi griner.

Respekt

 Hvad er respekt for os?
• At vi bliver taget alvorligt.
• At vores forskelligheder anerkendes.
• At vi tør diskutere normer og værdier åbent. 
• At vi respekterer til og fravalg.
• At vi stiller realistiske krav og ikke lader stå til.
• At vi sætter grænser og har mod til at turde…
• At vi har respekt for det hinanden bidrager med.

 Hvorfor er respekt vigtig?
• Fordi selvværdsfølelsen opretholdes.
• Fordi man føler sig godt tilpas når man respekteres.
• Fordi et respektfuldt miljø skaber trivsel.

Tolerance

 Hvad er tolerance for os?
• At vi rummer forskellighed – fagligt og personligt.
• At vi udviser forståelse når nogen har det svært.
• At vi forstår og accepterer hinandens grænser.  
• At vi tolererer hinandens begrænsninger er at rumme hinanden.
• At vi accepterer at vi ikke er enige i alt.

Hvorfor er tolerance vigtig?
• Fordi det er nødvendigt for at være en del af et fællesskab.
• Fordi man gerne vil bevare sin selvrespekt – personligt og fagligt.

Troværdighed

 Hvad er troværdighed for os?
• At vi kan stole på hinanden.
• At der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør.
• At vi kommunikerer klart og tydeligt.
• At vi agerer så andre ikke er i tvivl om hvad vi mener.
• At vi overholder aftaler.
• At hver person har forståelse for sin rolle på Pedersvænge og er tro overfor den. 
• At ærlighed og tillid er tilstede.

 Hvorfor er troværdighed vigtig?
• Fordi det skaber tryghed.
• Fordi det skaber ro og overskuelighed.
• Fordi man kan koncentrere sig om budskabet og ikke ’det usagte’.

 

Tryghed

 Hvad er tryghed for os?
• At vi forstår sammenhænge så vi er klædt på til forandring og tør udvikle os.
• At vi kender hinanden og føler fællesskab.
• At vi skaber forudsigelighed.
• At vi får relevant information og kender rammerne.
• At vi bliver medinddraget og arbejder for indflydelse.
• At vi sætter ord på, når vi føler os utrygge og at vi tør bede om hjælp.
• At vi oplever tilgængelighed i hverdagen.

 Hvorfor er tryghed vigtig?
• Fordi det giver overskud og energi.
• Fordi det øger effektiviteten.
• Fordi det skaber arbejdsglæde og gnist.
• Fordi det er vigtigt for os at have et psykisk og fysisk trygt miljø at være i.